Pompy Ciepła

Energia Cieplna pozyskiwana z otaczającego nas świata

Pompy ciepła wykorzystują odnawialną energię skumulowaną w gruncie, wodach gruntowych czy powietrzu. Są to niewyczerpalne pokłady energii, która nas otacza. W każdym przypadku następuje zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, zaoszczędzenie wartościowych zasobów i ograniczenie szkodliwych dla klimatu emisji CO2. Większość tych urządzeń korzysta ze sprężarek napędzanych energią elektryczną, ale spotykane są także inne rozwiązania, jak np. gazowe pompy ciepła (z silnikiem spalinowym na gaz ziemny) bądź też absorpcyjne pompy ciepła (z bezpośrednim odparowaniem czynnika). Chwilowa efektywność jest wyrażana współczynnikiem COP. Jeśli wynosi ona przykładowo 5 to oznacza to, że na każdy 1 kW zużywanej energii elektrycznej przypada 5 kW wytwarzanego łącznie ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje więc 1 kW energii elektrycznej i 4 kW ciepła z otoczenia, aby wytworzyć w sumie 5 kW ciepła.

Kolektor gruntowy pionowy – rury polietylenowe umieszczone są w odwiertach o głębokościach 40-100 m, połączone na dole U-kształtką. Odwierty do których wprowadzane są pionowe odcinki rur polietylenowych wykonywane są za pomocą wiertnicy mechanicznej, następnie odwierty zasypywane są mieszanką żwiru z bendonitem. Kolektor pionowy, w porównaniu z kolektorem płaskim, ma same zalety:
• zajmuje niewielką powierzchnię działki, nie ma potrzeby rozkopywania praktycznie całego podwórka
• glikol ma stabilną temperaturę w ciągu całego roku (3 ÷ 7°C).
• ryzyko uszkodzenia rurociągu spada do zera
• pionowe sondy mają najwyższą efektywność

Intensywny przepływ powietrza przez parownik zapewnia fabrycznie zamontowany przy nim wentylator, z tego względu koszt instalacji całego systemu z pompą powietrzną jest wielokrotnie niższy niż ten, wykorzystujący gruntowe sondy pionowe. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, spada współczynnik efektywności COP. W praktyce oznacza to, że przy temperaturze poniżej -15°C, wymagane jest zastosowanie układu biwalentego wykorzystującego dodatkowe źródło ciepła (np. kocioł c.o.). Posiadamy również pompy ciepła pracujące z wysoką efektywnością przy temperaturach sięgających nawet -25°C (w zależności od producenta), uniezależniając się od systemu biwalentego co czyni pompy ciepła niezależne.

Pompa ciepła z zasobnikiem do produkcji ciepłej wody użytkowej. Zasada pracy dokładnie taka sama jak przy pompach ciepła typu powietrze – woda. Oszczędności mogą sięgać nawet do 70% energii w porównaniu do konwencjonalnego ogrzewania wody za pomocą gazu, węgla lub oleju opałowego. Energia czerpana jest z otaczającego powietrza. Podłączenie kanałów pozwala na czerpanie i wyrzut powietrza z innych pomieszczeń a nie tylko z miejsca, w którym znajduje się urządzenie.

Jednocześnie użytkownik odnosi korzyść dzięki dodatkowej zalecie: Oprócz klasycznego zastosowania w charakterze wytwornicy ciepła w zimne dni, w lecie pompy ciepła zapewniają przyjemny klimat w pomieszczeniu i dostarczają do domu orzeźwiający chłód (w zależności od producenta).

Adress:38-230 Nowy Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie 74 Phone number:693311110, 602628537 E-mail:kontakt@zielonaenergia.pro